• Gülkent Sitesi

 • Gülkent Sitesi

 • Gülkent Sitesi

 • Gülkent Sitesi

 • Gülkent Sitesi

 • Gülkent Sitesi

DUYURULAR


 23 NİSAN CADDESİ, KİLİT PARKE TAŞ YOL YAPIMI RAPORUDUR:

 

 

1)    23 NİSAN CADDESİ BÜYÜK DOĞAL TAŞLARININ KEPÇEYLE KUMSUZ VE TOPRAKSIZ OLARAK TOPLATILMASI VE SİTEMİZİN UYGUN YERİNE TAŞI KIIRILMA İŞİ (NAKLİYESİ),  SESON HAFRİYAT-NAKLİYAT FİRMASINA KDV DAHİL 4.500.00TL.’YE YAPTIRILMIŞTIR.

 

2)    23 NİSAN CADDESİNİN KİLİT PARKE TAŞLA YAPIM İŞİ  ARSLAN PARKE YOL YAPIM FİRMASINA TARAFINDAN 09.12.2016 -27.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA SÖZLEŞME VE ŞARTNAME KURALLARINA UYGUN,  2 YIL GARANTİLİ OLARAK YAPTIRILMIŞTIR.

 

3)    23 NİSAN CADDESİNİN KİLİT PARKE TAŞ YAPILAN TOPLAM ALANI : 3.043.23 m2.’DİR.

 

4)    23 NİSAN CADDESİNİ DİKEY KESEN ALTI ADET SOKAK BAŞININ KİLİT PARKE TAŞLA YAPILAN ALANLARI TOPLAMI: 184.88m2.’ DİR.

 

YAPILAN YOLUN TOPLAM ALANI :   3.228  m2. ‘DİR.

 

5)    ARSLAN PARKE FİRMASINA KDV HARİÇ  1m2. Sİ= 22.00TL’YE YAPTIRILMIŞTIR.

 

6)    YOLUN KİLİT TAŞLA YAPIM TUTARI (KDV dahil) :

TOPLAM  ==  3.228m2. X 22.22TL. === 71.726.16TL.’ YE YAPTIRILMIŞTIR.

 

7)    BİR m2.  KİLİT PARKE TAŞ YOL,  KDV DAHİL 22.22TL.’YE  YAPTIRILMIŞTIR.

 

Tamamı ödenmiştir.  GÜLKENTLİ ÜYELERİMİZE  SAYGILARIMIZLA SUNARIZ…

                                                              GÜLKENT YÖNETİMİ   12.01.2017


DUYURU


DEĞERLİ ÜYELERİMİZ;  AİDAT VE SU BORÇLARINIZI 


YASAL TAKİBE UĞRAMAMANIZ İÇİN,


2016 YILI SONUNA KADAR ÖDEMENİZİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.


Yönetim Kurulu

İLGİLİLERİN DİKKATİNE

 

GÜLKENT SİTESİ  23 NİSAN CADDESİ KİLİT TAŞ YAPIM İŞİ

 

 

KOOPERATİFİMİZİN 20 AĞUSTOS 2016  TARİHLİ GENEL KURUL KARARIYLA

 

23  NİSAN  CADDESİ KİLİT TAŞLA  YAPTIRILACAKTIR.

 

 

 

İLGİLENEN  YOL YAPIM  FİRMALARININ  KOOPERATİF YÖNETİMİYLE GÖRÜŞEREK;

  KİLİT TAŞ YOL YAPIMI  KONUSUNDA BİLGİ ALMASI VE       

          03-ARALIK-2016 TARİHİNE KADAR YAZILI TEKLİF VERMESİ GEREKMEKTEDİR. 

TEKLİFLER; YÖNETİM KURULUMUZCA DEĞERLENDİRİLİP – PAZARLIK YÖNTEMİYLE  SONUÇLANDIRILACAKTIR. 

23 NİSAN CADDESİ KİLİT TAŞ YAPIM İŞİNİN  AŞAMALARI VE SONUÇLARIYLA, YAPILAN TÜM HARCAMALAR

 SAYIN ORTAKLARIMIZA

 İNTERNET SİTEMİZDE VE YÖNETİM PANOMUZDA  AYRICA DUYURULACAKTIR.

 

 

 

 

                                                                           GÜLKENT YÖNETİM  KURULU
DUYURU


SİTEMİZDE, EVSEL ATIKLAR 15 KASIM 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN

PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ TOPLANACAKTIRGÜLKENT KOOPERATİFİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN; FISTIK ÇAMI ( ÇAM KOZALAKLARI) VE ZEYTİNLER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

İLGİLENENLERİN, 17 EKİM 2016 TARİHİNE KADAR KOOPERATİF YÖNETİMİNE TEKLİF VERMELERİ RİCA OLUNUR.

NOT: TEKLİFLER ÜYELERİMİZDEN OLUŞACAK KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEKTİR

 

YÖNETİM KURULU
2015  YILI  GENEL  KURUL  SONUÇ  BİLDİRİMİ

             DEĞERLİ ÜYEMİZ (ORTAĞIMIZ)

       Kooperatifimizin 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.08.2016 Cumartesi günü saat: 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yönetim binası yanında çamlık alanda yapılmıştır.

             GENEL KURULUN AKIŞI VE ALINAN KARARLAR:

1.      Genel Kurul toplantısı gerekli çoğunluk sağlanarak Kooperatif Başkanı Muzaffer Hancı tarafından açıldı ve saygı duruşu yapıldı.

2.      Divan Kurulu için tek önerge verildi.  Zeki Seferoğlu başkanlığındaki liste; (3)  üç ret oyuna karşı (433) dört yüz otuz üç kabul oyla seçildi. Seçilen Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama, toplantıyı kamera kayıdına aldırtma; toplantının akışını engelleyici hareket edenlerin oy kullanma hakkı saklı kalmak şartıyla güvenlik güçleri aracılığıyla toplantı alanı dışına çıkartma yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3.      Denetleme Kurulunun yazılı teklifi gereğince; 2014 yılında yönetimde bulunan Alpay Kaya: 2015 yılının ilk altı aylık faaliyet raporunu okudu. Kooperatif Başkanı Muzaffer Hancı  2. altı aylık Yönetim Kurulu raporunu okudu. Muhasip üye Hayrullah Baydoğan mali konularda, 2. Başkan Başyürek Altın hukuki konularda bilgi verdi. 2015 yılı Denetleme Kurulu raporunu Denetçi Erden Öner okudu.

4.      2015 yılı bilanço ve gelir-gider hesapları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılının ilk altı aylık dönemi (Alpay KAYA dönemi)  (1) bir kabul, (6) altı çekimser ve (590) beş yüz doksan ret oyu ile İBRA edilmedi.  2015 yılının ikinci altı aylık dönemi (18) on sekiz ret, (33) otuz üç çekimser oya karşı (547) beş yüz kırk yedi kabul oyu alarak İBRA edildi.  2015 yılı Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu; (8) sekiz ret, (56) elli altı çekimser oya karşı (535) beş yüz otuz beş kabul oyu alarak ile İBRA edildi.

5.      20.08.2016 tarihinden itibaren aidat ve diğer alacaklara uygulanacak gecikme faizi yıllık yasal faizin iki katı olması (1) bir ret oyuna karşı (599) beş yüz doksan dokuz evet oyu ile kabul edildi.

6.      İbra edilmeyen yönetim dönemleri için oluşturulan "HESAP TETKİK KOMİSYONU”na; Mehmet Mert, Yılmaz Bayrakci, Mustafa Kurt, (18) on sekiz red, (9) dokuz  çekimser oya karşı  (573) beş yüz yetmiş üç kabul oyla    seçildiler.

7.      Kooperatifi zarara uğratan üçüncü kişiler ve ibra olmamış yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında tazminat davası açma yetkisinin yönetim ve denetim kuruluna verilmesi  (16) on altı ret, (35) otuz beş çekimser oya karşı (549) beş yüz kırk dokuz oyla kabul edilmiştir.

8.      Avukat Sevgi Ferayi Başaran’ın takip ettiği davalar sonuçlanıncaya kadar görevine devam etmesi ve davalar bittikten sonra anlaşmanın fesh edilmesi (17) on yedi ret, (50) elli çekimser oya karşı  (543) beş yüz kırk üç  oyla kabul edildi.

9.      Kooperatif sınırları içinde ana yollara ve teknik olarak uygulanabilecek yol güzergahlarına kameralı güvenlik sisteminin kurulması, yapımı için (bütçe olanakları çerçevesinde) Yönetim Kuruluna yetki verilmesi (77) yetmiş yedi ret oyuna karşı (523) beş yüz yirmi üç  oyla kabul edilmiştir.

 

10.  Kooperatif içinde 23 Nisan, Gençlik ve 19 Mayıs Caddelerinin eski taşlarının sökülerek kilit taşla yapılıp, yenilenmesi için (bütçe olanakları çerçevesinde)  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, (65) atmış beş ret oyuna karşı (535) beş yüz otuz beş oyla ile kabul edilmiştir.

11.  Kooperatifimizdeki arsalara inşaat-konut yapımı amacıyla ortakların başvurusu üzerine su şebekesi bağlantısının yapılması durumunda o tarihten (o yıldan) itibaren konut statüsünden aidat alınması; (28) yirmi sekiz ret oyuna karşı (572) beş yüz yetmiş iki oyla kabul edilmiştir.

12.  Kooperatif ortağı olmayan, Gülkent tel örgüsü içinde yer alan veya almayan mevcut altyapı üyelerinin (Kelebek Sitesi vb.gibi) Kooperatif Yönetimiyle 2016 yılında "Hizmet Alımı Sözleşmesi” yapma ve yapılacak sözleşmede Kooperatifimizin aidat dışı gelirleri de dikkate alınarak verilecek hizmet çeşitlerine göre ödeyecekleri yıllık aidat miktarının belirlenmesi, sözleşme yapmayan ve aidatını zamanında ödemeyen altyapı üyelerine verilen hizmetlerin sonlandırılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  (5) beş ret,  (72) yetmiş iki çekimser oyuna karşı (523) beş yüz yirmi üç oyla kabul edilmiştir.

13.  Kooperatifte arsa veya konut olarak bir veya birden fazla hissesi olan, "Kooperatif Ortağı” olan veya olmayan ortakların/üyelerin tespitinin yapılıp, sahibi bulundukları her parsel / hisse için Kooperatife karşı aidat ödeme sorumluluklarını yerine getirmelerini, ödenmemiş yıllık aidatlarını faiziyle (o yıllardaki faiz oranları esas alınarak) ödemeleri konusu, (1) bir ret,  (55) elli beş çekimser oyuna karşı ( 593) beş yüz doksan üç oyla kabul edildi.

14.  Bu madde ile ilgili, Bakanlık temsilcisi; "1163 sayılı kooperatifler kanunu ve ana sözleşmede ortaklıktan çıkarılma ile ilgili kısımları genel kurula okuyarak  "Alınacak kararların kanun ve ana sözleşmeye uygun olması gerektiğini” söyledi. Divan başkanı Bakanlık Temsilcisinin açıklamasından Kooperatifte arsa veya konut olarak hissesi olan ortağın hissesini tapu devriyle satarak "Kooperatif Ortaklığını” hissenin yeni sahibine yazılı olarak devretmemiş eski ortağın Kooperatife herhangi bir borcu veya yasal yükümlülüğü bulunmadığı durumda "Kooperatif Ortaklığının” da sonlandırılması, yeni hisse sahibinin Kooperatifler Kanunu, Ortaklık Sözleşmesi (madde 17) ve "Genel Kurul” kararları doğrultusunda Kooperatif ortağı olması konusu oylandı. (2) iki ret, (49) çekimser, (598) beş yüz doksan sekiz kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

15.  Kooperatif ortaklığından hissesini devrederek veya devretmeden herhangi bir nedenle çıkmış eski parsel / konut sahibi ortağın,  tüm altyapı bedelini ödemiş olmak ve geriye dönük hiçbir borcu bulunmaksızın yeniden ortak  olması veya  bu durumdaki parseli / konutu satın alan yeni sahibin ortak olmak istemesi durumunda yeniden alt yapı bedeli alınmamasına, ancak satın aldığı hisse adına  kooperatife yeniden ortak olmak için, hisseyi satın aldığı tarihten sonraki yıllık aidatları, o yıllara ait gecikme faizleriyle birlikte bir defada ödemesi durumunda  Kooperatif ortaklığına kabul edilmesi konusu (9) dokuz ret, (49) kırk dokuz çekimser, (591) beş yüz doksan bir oyla kabul edildi.

16.  Yaz sezonunda Kooperatifimiz ortaklarına daha kaliteli ve düzenli  plaj hizmetleri sunmak amacıyla, gerekli araçlar (şezlong v.b.) sağlanması ve duşların kullanımının kontrol altına alınmasının araştırma yapılarak uygun olacak bir sistemin kurulması, "Gülkent Güzelleştirme Derneği” tarafından veya dışarıdan "hizmet alımıyla”  uygulanabilmesi için  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi (7) yedi ret, (50) elli çekimser oya karşı   (592) beş yüz doksan iki oyla   kabul edildi.

17.  Kooperatifimiz içerisinde tur yapacak "Gezi Gondolu” alınması veya kiralanması konusu, (22) yirmi iki kabul, (49) kırk dokuz çekimser oya karşı (578) beş yüz yetmiş sekiz ret oyla kabul edilmedi.

18.  Kooperatifin kurumsal olarak geleceğinin araştırılması, "İşletme Kooperatifi veya Site Yönetimine” geçilip geçilmeyeceğinin ilk Genel Kurula sunulmak üzere bir rapor hazırlayacak üç kişilik araştırma komisyonu kurulması ve bu kişilerin Muhsin Karabıyık, İsmail Baba ve Canan Seçkin’den oluşması  (6) altı ret,  (49) kırk dokuz çekimser ve (594) beş yüz doksan dört oyla kabul edilmiştir.

19.  Ana Sözleşmenin 42. Maddesinde belirtilen; Yönetim Kurulunun "En az üç üyeden oluşur” hükmüne dayalı olarak Yönetim Kurulunun beş üyeden üç üyeye düşürülmesi, Kooperatifimizin 2016 yılı seçimli Genel Kurulunda yapılacak seçimde üç asil, üç yedek yönetim kurulu üyesinin seçilmesi konusunun bir sonraki Genel Kurulda görüşülmek üzere görüşülmeden geçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

20.  Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık (1.150.00 TL.) bin yüz elli Türk Lirası net ücret, Denetim Kurulu üyelerinin her birine aylık (350.00 TL.) üç yüz elli Türk Lirası net ücret ödenmesi (33) otuz üç ret, (76) yetmiş altı çekimser, (540) beş yüz kırk oyla kabul edilmiştir.

21.  Kooperatifimizin 2016 yılı  çalışma programı ve tahmini bütçesi (32) otuz iki ret, (38) otuz sekiz çekimser ve (579) beş yüz yetmiş dokuz oyla kabul edilmiştir. Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi (10) on ret, (49) kırk dokuz çekimser ve (590) beş yüz doksan oyla kabul edilmiştir. Aidatlar konusunda verilen on bir adet teklifin oylanması sonucunda; konut aidatlarının yıllık (400.00 TL.) dört yüz Türk Lirası, arsa aidatlarının yıllık (250.00 TL.) iki yüz elli Türk Lirası olması yönündeki teklif (346) üç yüz kırk altı kabul edilmiştir. Aidat ödemelerinin de aşağıda belirtildiği gibi üç taksit halinde ödenmesi kabul edilmiştir.

KONUTLAR İÇİN:

1. Taksit;  (130.00TL.) yüz otuz TL. son ödeme tarihi; 30.08.2016

2. Taksit;  (130.00TL.) yüz otuz TL. son ödeme tarihi; 30.09.2016

3. Taksit;  (140.00TL.) yüz kırk TL. son ödeme tarihi;  30.10.2016

ARSALAR İÇİN:

            1. Taksit;  (80.00TL.) seksenTL. son ödeme tarihi;  30.08.2016

            2. Taksit;  (80.00TL.) seksenTL. son ödeme tarihi;  30.09.2016

            3. Taksit;  (90.00TL.) doksanTL. son ödeme tarihi;  30.10.2016

                 Not: Birinci taksitlerin 30.09.2016 tarihine kadar ödenmesi durumunda gecikme alınmayacaktır. Genel kuruldan önce aidat yatıran ortakların yatırdıkları miktar 2016 aidatlarına mahsup edilerek muhasebeleştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Konutların su bedeli ………………………………….. : (1.00 TL/m3) bir Türk Lirası/m3

Kiralık sosyal tesislerin su ve atık su bedeli…..: (2.50 TL/m3) iki bucuk Türk Lirası / m3

Migros marketin su ve atık su bedeli…………….: (3.50TL/m3) üç bucuk Türk Lira/m3 olarak kabul edilmiştir.

 

                    Not: Kiralık sosyal tesislerin ve Migros marketin belirlenen su ve atık su bedellerinin yeni belirlenen miktarlar üzerinden tahsili Genel Kurul tarihinden sonraki ilk okumadan itibaren başlayacaktır.


      DEĞERLİ GÜLKENT  SAKİNLERİ !

 

       25 Haziran 2016 Cumartesi günü yapılmakta olağan "2015 yılı Genel Kurulumuz” bildiğiniz üzere ilk 3 madde görüşülüp,  4. Maddeye geçildiğinde ara nisap istenmiş, 361 ortak toplantıda bulunmuş, eski yönetimle birlikte hareket eden toplam 18-20 ortak ( Vekaletlerle 78 oy ) önce kendilerini saydırmamış sonra da  toplantı alanını terk ederek, sayıma katılmamıştır. Bu durumda  411 toplantı yeter sayısı altına düşülmüştür.

      Bunun üzerine Divan ve Hükümet Komiserleri tutanakla durumu belirleyerek "Genel Kurulu” sonlandırmışlardır.

    

  Toplantı yeter sayısının, yani Gülkent Kooperatifi ortak sayısının ¼ olan 411 ortak sayısının altına düşülmesinin nedeni;  Genel

DUYURU

 

SİZLERLE DAHA İYİ İLETİŞİM KURABİLMEMİZ İÇİN. TELEFON NUMARANIZI VE ADRES BİLGİLERİNİZİ 

gulkent1976@hotmail.com       adresine göndermenizi rica ederiz. 

YÖNETİM KURULU

İletişim Bilgileri

 • E-mail: gulkentsitesi35@hotmail.com
 • Telefon: 0232 676 60 52
  • Gsm: 0553 676 60 52
 • Fax: 0232 676 07 30
 • Adres: Salihler Mah. Gülkent Ceren Sk. No: 11
 •                                          ( 35980 ) Dikili - İzmir

Hava Durumu

Saat

Sayaç

Facebook Twitter Reddit del.icio.us